Regulament oficial al campaniei


Bradul Secretul Bunicii Organizata in perioada: 01 noiembrie – 05 decembrie 2019    

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale “Bradul Secretul Bunicii’’, (denumita in continuare “Campania”) este societatea Lesaffre Romania S.R.L cu sediul in Bucuresti, Șoseaua București-Ploiești 172-176, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/246/2002, cod fiscal RO11478044, IBAN RO02BRDE450SV01364814500 deschis la Banca BRD Groupe Societe Generale , Telefon/ fax: 021 351 20 31/32, reprezentata prin dnul Tabara Cristian, in calitate de Administrator Campania “Bradul Secretul Bunicii” se desfasoara prin intermediul Agentiei Create Direct SRL (denumita in continuare “Agentia ”) înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. (EUID) J40/13124/2004, având codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) RO16678558 şi contul bancar RO89 BRDE 445S V307 5610 4450, deschis la BRD Aviatiei  reprezentată legal de Dl. Cosmin Lacatusu – Reprezentant Legal,   Campania se adreseaza consumatorilor din magazinele “Profi” din România.    

 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
  • Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
  • Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe secretulbunicii.ro la sectiunea Concurs (https://secretulbunicii.ro/index.php?p=concurs-split)
  • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe www.secretulbunicii.ro cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

 • SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
  • Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine Profi in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Campania se desfasoara in perioada 01 noiembrie – 5 decembrie 2019.

 

 1. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
 • La campanie participa orice produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:
  1. Drojdie proaspata Secretul Bunicii 50 g, respectiv 500 g
 • Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 

 1. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
 • In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la 31 octombrie 2019 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
 • Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
 • Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

 

 1. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
 • Conditii privind inscrierea in Campanie
 • Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. Participantul trebuie sa achizitioneze minimum un Produs Participant marca Lesaffre in perioada Campaniei “Bradul Secretul Bunicii” si sa poata face dovada de achizitie;
 3. Participantul se va inscrie in Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de Bon Fiscal cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 4. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 5. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange,Vodafone,Telekom si Digi.
 6. Un Participant unic poate inscrie in Campanie maxim 5 numere de bonuri fiscale/zi si maxim 30 de bonuri fiscale pe toata durata Campaniei. Orice alt numar de bon fiscal poate fi introdus incepand cu ziua urmatoare inscrierii primului bon fiscal. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
 7. Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon .
 8. Acelasi Bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute in Sectiunea 6.2. In cazul in care acelasi numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului bonului fiscal.
 • Daca un Participant trimite consecutiv 5  sau mai multe mesaje de inscriere ce contin numere de bon eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la inscrierea in Campanie in ziua respectiva, in sensul ca acele numere transmise ulterior restrictionarii numarului de telefon nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a numerelor de bon fiscal, participantul va primi un SMS conform articolului 6.2.1.

 

 • Modalitatile de inscriere in Campanie

Participantii se pot inscrie in Campanie prin una dintre urmatoarea modalitate: 6.2.1. SMS – prin expedierea unui SMS la 1822 numar cu tarif normal in retelele Orange, Telekom, Vodafone si Digi  continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia Produselor Participante.   Validarea mesajelor. Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:

 1. SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei):

Campania Bradul Secretul Bunicii nu a inceput inca. Te asteptam in perioada 01.11 2019 – 05.012.2019

 1. SMS-ul este trimis corect:

Bonul tau a fost inregistrat! Mareste-ti sansele de a castiga unul din premiile Campaniei cu mai multe bonuri inscrise si pastreaza-le!

 1. Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri / zi:

Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de inscrieri intr-o zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!

 1. Daca s-a depasit limita de maxim 30 de bonuri inscrise in campanie:

Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 30 de bonuri inscrise in aceasta Campanie. Te asteptam la urmatoarele campanii!

 1. Mesaj invalid – Daca acelasi cod este trimis de mai multe ori:

Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul Campaniei Bradul Secretul Bunicii. Te rugam sa participi cu un alt cod! Succes!

 1. Mesaj invalid – Daca SMS-ul contine un mesaj invalid:

Ai introdus un numar de bon incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si introdu numai numarul bonului fiscal pentru a putea castiga unul premiile Campaniei!

 1. SMS inscris dupa incheierea Campaniei:

Campania Bradul Secretul Bunicii s-a incheiat pe data de 05.12.2019. Te asteptam la urmatoarele campanii!  

 • SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI
 • In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii/categorii de premii:
Nr crtDescriere PremiuCantitateValoare unitara LEI, TVA inclusValoare totala LEI, TVA inclus
1Brad natural, inaltime 150 cm501195950
2Lenjerie pat King Ranforce Wish20199  3980
3Set de masa 18 piese Reindeer4027911159
4Set 3 pahare Snowy Deer 250 ml40261040
TOTAL VALOARE PREMII22130

 

 • Valoarea totala a premiilor este de 22130 LEI, TVA inclus.
 • Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.
 • In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga prin tragere la sorti mai multe premii.

 

 • SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile acordate in cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti.

 • Tragere la sorti

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei CREATE DIRECT din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, la data de 06.12.2019 in prezenta unui notar public. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

 1. 50 castigatori aferenti premiilor constand in brad natural 150 cm
 2. 20 castigatori aferenti premiilor constand in Lenjerie pat King Ranforce Wish
 3. 40 castigatori aferenti premiilor constand in Set de masa 18 piese Reinder
 4. 40 castigatori aferenti premiilor constand in Set 3 pahare Snowy Deer
 5. 30 de rezerve.

 

 1. SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
  • Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
  • Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
  • Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
 1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare.
 2. Trimita urmatoarele documente copia bonului fiscal in termen de 24 h.
 3. Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 24 h de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.

 1. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copia bonului fiscal in maximum 24h de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 2 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
 2. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
 • Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
 • Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
 • Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.secretulbunicii.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 10 de zile de la data validarii acestora.
 • Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe secretulbunicii.ro
 • Premiile vor fi predate catre castigatori la adresa comunicata de acestia in cadrul apelului telefonic.
 • Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
 • In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

 1. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
 • Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 • Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

 

 1. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Pierderea bonurilor fiscale;
 • Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • SMS-urile ce contin un numar de bon fiscal incorect;
 • SMS-urile trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Telekom, Vodafone si Digi;
 • SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscris in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigatorOrganizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

11.4.  Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.    

 • SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.
 • SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
 • Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
  • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 • Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

 • SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII
 • Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa mihaita@lesaffre.com sau prin posta la adresa Organizatorului din Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, sector 1, Bucuresti, pana la data de 15.12.2019 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

   

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

    ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Secretul Bradul Bunicii” – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –  

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Create Direct

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: SC LESAFFRE ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, avand Codul Unic de Inregistrare RO11478044 (denumita in continuare “Operatorul”) prin intermediul Create Direct S.R.L. cu sediul in Str. Siriului, nr.42-46 sector 1, Bucuresti, telefon/ fax 021/ 224.65.52, avand Codul Unic de Inregistrare RO16678558 (denumita in continuare “Imputernicit“),   Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: SC Lesaffre Romania SRL, adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, sector 1, Bucuresti, persoana de contact: Irina Mihaita, telefon: +40 752085997, email: i.mihaita@lesaffre.com  

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume / Denumire Participant
 • Domiciliu
 • Număr de telefon mobil / Persoana de contact
 • Adresă de e-mail
 • Numărul și data bonului fiscal sau, după caz, a bonurilor care fac dovada achiziționării Produselor Participante
 • Denumire Produse Participante achzitionate

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

 • Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea confirmarii si livrarii premiilor castigate in cadrul campaniei Bradul Secretul Bunicii. Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Create Direct SRL gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

  Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim si al consimtamantului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Create Direct SRL precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 • Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:  

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 4021.351.20.31/ 32/ 30 fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Willbrook Platinum, Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, Bucuresti sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office.lro@lesaffre.com  

 • Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.